2008-09-27

web navigation phrases

Pa bira miembro klik aki.
To become a member, click here.

Klik aki pa mas informashon.
Click here for more information.

primi riba e konopi "send"
Press the "send" button.

kambia kontraseƱa
change password

*

No comments: